ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜੀ ਵਿੱਚ $70000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ”ਐਨੀਮਲ” ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ”ਚ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *