ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜੀ ਵਿੱਚ $70000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *